Vạn Kiếp Phi Hoa | Trần Quốc Tuấn & Thiên Thành Công Chúa

^^ Apology


trước tiếp

Đọc lại những chương mình đã viết thì thấy có khá nhiều sạn, lỗi chính tả, lặp từ, câu cú có chỗ hơi bị "ấy ấy", chưa ngắt đoạn rõ ràng nên mình bỏ đăng để sửa lại. Cứ nghĩ là có chỗ đăng lại một lúc tất cả các chương luôn ai ngờ phải đăng từng chương lên một. Nếu bạn nhận được nhiều thông báo và cảm thấy phiền phức, mình xin thành thật xin lỗi!
Về bút danh Diệc Nguyện Vi Chi, đây là một câu trong tác phẩm Hịch tướng sĩ, có nghĩa là "Cũng nguyện xin làm".
^^: chương có lời tác giả.
(*): chương đặc biệt, có cảnh hậu trường hoặc lời kể của nhân vật khác.


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.