Truyện Xuyên Không

Hướng Dương Hoa Khai Noãn

Gặp

Luân Hồi Nhạc Viên

Phồn Hoa Tự Cẩm

Truyện xuyên không kể về nhân vật vì một lý do thần kỳ nào đó mà vượt thời gian/không gian đến một nơi khác. Trong đó có xuyên hồn: chỉ có linh hồn xuyên không và xuyên nguyên: cả người cùng xuyên việt.

Truyện Xuyên Không đang hot

Đang cập nhập