Truyện Mạt Thế

Đệ Nhất Danh Sách

Tận Thế Tông Sư

Phục Sinh Ký Lục

Truyện mạt thế là thể loại truyện với bối cảnh tận thế, thường là thế giới bị sụp đổ, diệt vong vì những thảm họa như zombie, dị năng...

Truyện Mạt Thế đang hot

Đang cập nhập