Khi đàn ông rửa bát: Sạch 6 mâm bát còn đem ra sân phơi

Khi đàn ông rửa bát: Sạch 6 mâm bát còn đem ra sân phơi

Không hề ý lại chuyện bát đũa cho phái yếu, người đàn ông này đã tự mình nhận rửa tổng cộng 6 mâm bát, sau đó tự phơi tự xếp mà không cần ai giúp đỡ.  Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng đàn ông rửa bát là điều gì quá...